Marta Witkowska

Adwokat, doradca restrukturyzacyjny

Absolwentka studiów stacjonarnych na kierunku prawo Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz szeregu studiów podyplomowych na kierunkach ekonomicznych oraz prawa upadłościowego i restrukturyzacyjnego.

Posiada licencję doradcy restrukturyzacyjnego przyznaną przez Ministra Sprawiedliwości (nr 1364), uprawniającą do pełnienia funkcji syndyka w postępowaniach upadłościowych oraz nadzorcy sądowego i zarządcy w postępowaniach restrukturyzacyjnych.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach znanych adwokatów izby krakowskiej oraz katowickiej, a także w biurze kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego. W tym czasie pracowała z ramienia  tymczasowego nadzorcy sądowego i syndyka przy obsłudze postępowań upadłościowych i postępowań w przedmiocie ogłoszenia upadłości, jak i świadczeniu usług reprezentacji dłużników w postępowaniu o ogłoszenie upadłości oraz postępowaniu upadłościowym.

Doradza i reprezentuje członków zarządu w postępowaniach dotyczących przeniesienia odpowiedzialności za zobowiązania spółek kapitałowych. Sporządza wnioski o ogłoszenie upadłości oraz reprezentuje w postępowaniach zainicjowanych tymi wnioskami. Prowadzi obsługę prawną syndyków masy upadłości. Reprezentuje dłużników oraz wierzycieli w postępowaniach restrukturyzacyjnych.