Fin-Tech i AML

Prowadzimy obsługuję dostawców usług płatniczych poprzez wsparcie w ich bieżącej działalności, pomoc w uzyskiwaniu licencji wymaganych do prowadzenia działalności na terenie UE oraz tworzeniu modeli prawnych i dokumentacji odpowiadających prawu, ale też nowoczesnemu podejściu do usług płatniczych.  

Dodatkowo, opracujemy dla dostawców usług płatniczych jako instytucji obowiązanych w rozumieniu ustawy AML, wymagane procedury i inne wewnętrzne regulacje, a także pomagamy w ich wdrażaniu.

Realizujemy obsługę m.in. w następujących obszarach:

–             opracowujemy umowy i regulaminy dla dostawcy usług płatniczych;

–             opracowujemy i wdrażamy niezbędne procedury wewnętrzne dla dostawcy usług płatniczych, zgodnie z Ustawą o usługach płatniczych, Ustawą AML oraz prawem Unii Europejskiej;

–             obsługujemy postępowania licencyjne dostawcy usług płatniczych;

–             wdrażamy RODO dla dostawcy usług płatniczych poprzez przygotowanie kompleksowej i wymaganej prawem dokumentacji niezbędnej do zapewnienia ochrony danych osobowych w zakresie usług płatniczych;

–             obsługujemy dostawców usług płatniczych w zakresie transgranicznego świadczenia usług płatniczych;

–             opracowujemy opinie prawne związane z usługami płatniczymi, AML/CFT i bieżącym ich funkcjonowaniem.

Pozostałe Specjalizacje

Obsługa korporacyjna i spory korporacyjne

Więcej

Fin-Tech i AML


Więcej

E-commerce


Więcej

Dane Osobowe


Więcej

Prawo Pracy


Więcej

Procesy sądowe i egzekucja wierzytelności

Więcej

Restrukturyzacje i upadłości

Więcej