Prawo pracy

Doradzamy różnym podmiotom z uwzględnieniem specyfiki zatrudnienia w danym sektorze, a także pracownikom (w tym kadrom menadżerskim), w zakresie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy.

Realizujemy obsługę m.in. w następujących obszarach:

–    obsługujemy indywidualne spory w zakresie prawa pracy zarówno na etapie procesowym, jak i przedprocesowym;

–    przygotowujemy umowy związane z zatrudnieniem, zarówno na gruncie Kodeksu pracy (umowa o pracę), jak i w oparciu o pozakodeksowe formy zatrudnienia (umowa zlecenia, kontrakty menadżerskie, outsourcing pracowniczy, „doby leasing”);

–    doradzamy w zakresie restrukturyzacji zatrudnienia, nawiązywania i rozwiązywania stosunków pracy;

–    przeprowadzamy audyty w zakresie zatrudnienia oraz posiadanej dokumentacji wewnętrznej, a także przygotowujemy dokumentację wewnętrzną związaną z zatrudnieniem (polityki wewnętrzne).

Pozostałe Specjalizacje

Obsługa korporacyjna i spory korporacyjne

Więcej

Fin-Tech i AML


Więcej

E-commerce


Więcej

Dane Osobowe


Więcej

Prawo Pracy


Więcej

Procesy sądowe i egzekucja wierzytelności

Więcej

Restrukturyzacje i upadłości

Więcej