Restrukturyzacje
i upadłości

Obsługujemy projekty restrukturyzacyjne, zarówno w zakresie restrukturyzacji sądowej jak i pozasądowej. Doradzamy klientom zmagającym się z problemem niewypłacalności lub jej zagrożenia w sprawach restrukturyzacji tego zadłużenia poprzez różnego rodzaju optymalizację ich działalności.

Reprezentujemy Klientów przed sądami upadłościowymi w toku postępowania o ogłoszenie upadłości lub otwarcie postępowania restrukturyzacyjnego, a także w toczących się już wszczętych postępowaniach restrukturyzacyjnych i upadłościowych.

Pozostałe Specjalizacje

Obsługa korporacyjna i spory korporacyjne

Więcej

Fin-Tech i AML


Więcej

E-commerce


Więcej

Dane Osobowe


Więcej

Prawo Pracy


Więcej

Procesy sądowe i egzekucja wierzytelności

Więcej

Restrukturyzacje i upadłości

Więcej