O Właścicielu

Mateusz Jagodziński

Radca Prawny

Absolwent prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (2013). Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Krakowie (2016). Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Radę Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie.

Posiada wieloletnie doświadczenie we współpracy z krakowskimi kancelariami prawnymi, gdzie zajmował się głównie bieżącą obsługą prawną przedsiębiorstw, prawem korporacyjnym, prawem umów, prawem pracy, prawem restrukturyzacyjnym i upadłościowym, prawem ochrony danych osobowych oraz prawem procesowym. Posiada doświadczenie w prowadzeniu trudnych sporów sądowych, w tym w zakresie sporów korporacyjnych oraz deweloperskich, a także negocjacji.

Przez kilka lat pracował jako prawnik wewnętrzny w instytucjach płatniczych, zajmując się obsługą korporacyjną, a także obsługą regulacyjną tych podmiotów przed Komisją Nadzoru Finansowego oraz innymi organami nadzoru.

Posiada bogatą praktykę z zakresu prawa gospodarczego, prawa korporacyjnego, prawa rynku finansowego, w tym usług płatniczych, AML, a także prawa obrotu nieruchomościami, prawa pracy oraz prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

Prowadzi także działalność dydaktyczną na wyższej uczelni.

Posługuje się językiem angielskim.

Prowadzimy i reprezentujemy klientów przed sądami, organami i instytucjami w sprawach gospodarczych i korporacyjnych.