Agnieszka Jagodzińska

Adwokat

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Odbyła aplikację adwokacką przy Krakowskiej Izbie Adwokackiej. W 2018 r. została wpisana na listę adwokatów Krakowskiej Izby Adwokackiej.

Obecnie związana na stałe z jedną z czołowych polskich kancelarii z siedzibą w Krakowie specjalizującą się w ochronie danych osobowych.

Doświadczenie zdobywała w kancelariach krakowskich adwokatów i radców prawnych, a także w biurze syndyka i kwalifikowanego doradcy restrukturyzacyjnego, gdzie zajmowała się obsługą postępowań upadłościowych dużych krakowskich spółek kapitałowych.

Prowadzi postępowania sądowe, w tym dotyczące sporów korporacyjnych. Specjalizuje się w prawie e-commerce, prawie cywilnym, prawie gospodarczym, spółdzielczym oraz prawie upadłościowym. Prowadzi postępowania z zakresu szeroko rozumianego prawa administracyjnego i sądowoadministracyjnego, np. w sprawach dostępu do informacji publicznej.

Doradza klientom również w sprawach pozasądowych z zakresu prawa umów, prawa własności intelektualnej, nowych technologii oraz e-commerce.