Obsługa korporacyjna i spory korporacyjne

Zapewniamy kompleksową obsługę korporacyjną, w tym doradzamy przy procesach zakładania spółek handlowych, ich przekształcaniu i likwidacji. Obsługujemy organy spółek, przygotowujemy projekty stosownych dokumentów, w tym uchwał, porozumień wspólników, umów inwestycyjnych. Pomagamy przy wyborze optymalnych struktur prawnych przedsiębiorstw, spółek oraz grup kapitałowych. Obsługujemy procesy przekształceń kapitałowych oraz zmian w kapitale zakładowym. Obsługujemy spory korporacyjne, zarówno na etapie negocjacji, jak i postępowania sądowego.

Realizujemy obsługę korporacyjną w następujących obszarach:

–          w zakresie wyboru optymalnej formy prawnej prowadzonego biznesu, opracowujemy wymaganą dokumentację korporacyjną oraz reprezentujemy przedsiębiorcę przed odpowiednimi urzędami i rejestrami;

–          tworzymy oddziały i przedstawicielstwa przedsiębiorców zagranicznych;

–          opracowujemy i wdrażamy optymalne dla przedsiębiorcy rozwiązania w zakresie przekształceń kapitałowych, tworzenia holdingów, konsorcjów i grup kapitałowych. Przygotowujemy dokumenty związane z wdrożeniem wybranego scenariusza działań oraz reprezentujemy przedsiębiorcę przed odpowiednimi urzędami, sądami i rejestrami;

–          w zakresie bieżącej działalności Klienta opracowujemy projekty umów, statutów, regulaminów i innych aktów regulujących funkcjonowanie podmiotów gospodarczych i jego organów, obsługujemy organy spółek (zarządu, rady nadzorczej, zgromadzeń wspólników, walnych zgromadzeń akcjonariuszy), reprezentujemy w ramach postępowań przed Krajowym Rejestrem Sądowym, zapewniamy bieżące doradztwo prawne w zakresie prawa spółek handlowych oraz prawa rejestrowego;

–          reprezentujemy spółki kapitałowe w sporach korporacyjnych, zarówno na etapie negocjacji, jak i postępowań sądowych, w tym dotyczących zaskarżania uchwał i ochrony dóbr osobistych spółki. Opracowujemy strategie działania, uczestniczymy w negocjacjach i wypracowywaniu ugód związanych z takimi konfliktami;

–          w zakresie postępowania likwidacyjnego zapewniamy doradztwo w zakresie czynności wymagających kontaktu z sądem rejestrowym (przygotowywanie i składanie w imieniu Klienta wniosków o wpis, dokumentów likwidacyjnych, itp.), a także zapewniamy doradztwo w czynnościach likwidacyjnych (przygotowywanie projektów umów, itp.),

Pozostałe Specjalizacje

Obsługa korporacyjna i spory korporacyjne

Więcej

Fin-Tech i AML


Więcej

E-commerce


Więcej

Dane Osobowe


Więcej

Prawo Pracy


Więcej

Procesy sądowe i egzekucja wierzytelności

Więcej

Restrukturyzacje i upadłości

Więcej