Procesy sądowe i egzekucja wierzytelności

Reprezentujemy Klientów w postępowaniach przedsądowych, na etapie negocjacji, a także w procesach sądowych z zakresu prawa cywilnego i pracy oraz w postępowaniach gospodarczych, w tym w sprawach o zapłatę, w sprawach związanych ze sporami korporacyjnymi (w tym unieważnienia lub uchylenia uchwały, wyłączenia wspólnika), ubezskutecznienia czynności prawnej, czy dochodzenia należności od członków zarządu.

Obsługujemy również windykację należności i reprezentujemy klientów w postępowaniach egzekucyjnych, a także prowadzimy sprawy o pozbawienie tytułu wykonawczego wykonalności.

Pozostałe Specjalizacje

Obsługa korporacyjna i spory korporacyjne

Więcej

Fin-Tech i AML


Więcej

E-commerce


Więcej

Dane Osobowe


Więcej

Prawo Pracy


Więcej

Procesy sądowe i egzekucja wierzytelności

Więcej

Restrukturyzacje i upadłości

Więcej